Pandemi döneminin en ciddi siber güvenlik tehditleri

  • HABER
  • 2 dk

Siber güvenlik alanında ürün ve çözüm sağlayan teknoloji şirketi Cisco, dijital altyapıların herkes için vazgeçilmez hale geldiği bir yılda kuruluşları bilgilendirmek ve karar verme mekanizmasını güçlendirmek için siber güvenlik tehditlerini masaya yatırdı. Şirket, Kritik Tehditlerden Korunma Raporu’nda, 2020'de ortaya çıkan suç faaliyetlerine ve pandemi kaynaklı yeni istismar yöntemlerine dikkat çekti.


Raporda, suç faaliyetlerinin çeşitlenmesinde en önemli faktörün uzaktan çalışma ve fidye yazılımlarının gelişmesi olduğu belirtiliyor. Birçok yeni tehdit, günümüzün uzaktan çalışma dünyasında güvenliği sağlamanın ve korumanın hayati öneme sahip olduğu uç noktaların ele geçirilmesine dayanıyor.

Uzaktan çalışma güvenlik açıklarını artırdı
Bulut temelli bir Güvenli İnternet Ağ Geçidi olan Cisco Umbrella’nın incelemelerinin sonucunda, 2020 Mart ayı ortasını, uzak bağlantı artışının en yüksek olduğu ay olarak tespit etti. Sadece mart ayının ilk haftası ve son haftası arasında, uzaktan çalışanların sayısı iki katına çıkmıştı.
Cisco Talos ise 2020 Şubat ayının başlarında ‘pandemi’ ve ‘COVID-19’ gibi kavramlarla ilişkili sözcükler içeren istenmeyen e-posta sayısında artış olduğunu belirledi. Cisco Umbrella ekibinden araştırmacılar ayrıca, 2020 Mart ayının tek bir gününde kurumsal müşterilerin ‘COVID’ veya ‘corona’ sözcüğü içeren 47 bin 59 alan adına bağlandığını ortaya koydu. Bu alan adlarının yüzde 4'ü kötü amaçlı olarak engelleniyordu. E-posta filtrelemesi yoluyla engellenen etki alanlarının oranı, nisanın sonuna kadar yüzde 75 ile en yüksek seviyeye ulaştı.


Fidye yazılımları ve büyük hedef avının evrimi
2020'nin en fazla öne çıkan trendlerinden biri, kurumsal ağlarda fidye yazılımlarının kullanılmasına ilişkin yeni taktik, teknik ve prosedürlerin (TTP'ler) büyük çaplı olarak kullanılmaya başlaması oldu.
Saldırganlar artık önce ele geçirdikleri sistemde fidye yazılımı çalıştırmak yerine, sistemleri ağa ilk erişim noktası olarak kullanıyor. Ardından, ağda yatay ilerleyerek başka sistemlere de erişim elde edip ayrıcalıklarını artırıyorlar. Tüm bu sistemlerde eş zamanlı olarak etkinleştirilebilen fidye yazılımları, böylece ilgili şirkete verilen zararı en üst düzeye çıkarıyor.
Bu yaklaşıma ‘büyük hedef avı’ adı veriliyor ve bu saldırı yöntemi, birçok saldırganın, sistem güvenliğini aştıktan sonra aktif olarak yedekleme sistemlerini, etki alanı denetleyicilerini ve iş için kritik öneme sahip sunucuları hedef almasıyla giderek yaygınlaşıyor.
 

Maksimum etki için hedefe yönelik tehditler
Diğer önemli tehditler arasında, Cisco Talos'un nisanda keşfettiği yeni bir kötü amaçlı yazılım operasyonu olan “PoetRAT" bulunuyordu. Araştırmacılar, bu kötü amaçlı yazılımın bazı devlet kurumlarının etki alanlarını taklit eden ve özel şirketleri hedef alan URL'ler kullanılarak dağıtıldığını ortaya koydu. Yıl boyunca bu tehdit aktörlerinden çok sayıda yeni operasyon tespit eden Talos, böylece bu aktörlerin kabiliyetlerindeki değişimi ve gelişmiş operasyonel güvenliğe karşı daha hazırlıklı olduklarını gözler önüne serdi.
 
Aralık 2020'de, altyapı yönetim uygulamaları üreten bir şirkete büyük bir zincirleme saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Şirketin sistemleri aynı yılın başlarında ele geçirilmiş ve şirketin web sitesinde yer alan ürün güncellemelerine kötü amaçlı kodlar yerleştirilmişti. Güvenlik şirketleri ve devlet kurumları dahil olmak üzere, yazılımı kullanan ve kötü amaçlı yazılımın bulaştığı güncellemeleri yükleyen çok sayıda kuruluş, güvenlik önlemlerinin aşıldığını bildirdi.
 
Birçok yeni tehdidin, günümüzün uzaktan çalışma dünyasında güvenliği sağlamanın ve korumanın hayati öneme sahip olduğu uç noktaların ele geçirilmesini içerdiğini belirten Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Direktörü Fady Younes şöyle konuştu: “Uç noktaların güvenliğinin sağlanması, birçok kuruluşu, içeriden veya uzaktan gerçekleştirilen saldırı sonrasındaki büyük etkiden koruyabilir. Karar vericilerin, genel güvenlik durumunu güçlendirmek üzere daha fazla görünürlük ve eyleme dönüştürülebilir bilgi için önleme, algılama, tehdit avlama ve karşılık verme kabiliyetlerini tek bir çözümde bir araya getiren teknolojilere yatırım yapması gerekir."
 
Kritik Tehditlerden Korunma Raporu hakkında daha fazla bilgi için: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/threats-year-report.pdf