Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Aksigorta Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; siz ziyaretçilerimize  ait kişisel verileri aşağıda yer alan amaçlar kapsamında, Kanuna uygun bir şekilde işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurt içinde bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.


A. Dijital Güvenlik Platformu Eğitimlerine Başvuran Ziyaretçiler ("Ziyaretçi")


Kişisel Veri
Veri İşleme Amacı
Hukuki Sebep
Yurt İçi Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)
 • Ziyaretçinin eğitim kaydının gerçekleştirilmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • İş Ortağı – Eğitimin gerçekleştirilmesi (Yurt içi)
 • İletişim Bilgisi (GSM, E-posta)
 • Ziyaretçi ile katıldığı eğitim hakkında görüşlerinin öğrenilmesi amacıyla iletişim kurulması
 • Ziyaretçi ile başvuru yapmasına karşın katılmamasının gerekçelerinin öğrenilmesi amacıyla iletişim kurulması
 • Açık rıza
 • İş Ortağı – Katılımcı görüşlerinin temini (Yurt İçi)
 • İletişim Bilgisi (E-posta)
 • Ticari elektronik ileti gönderimi
 • Açık rıza
 • İş Ortağı – E-posta gönderim hizmeti temini (Yurt İçi)


B. Dijital Güvenlik Platformu Bize Ulaşın Formu Kullanıcıları ("Form Kullanıcısı")


Kişisel Veri
Veri İşleme Amacı
Hukuki Sebep
Yurt İçi Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)
 • İletişim Bilgisi (GSM, E-posta)
 • Bize Ulaşın Mesaj İçeriği
 • Form Kullanıcısının öneri ve taleplerinin cevaplanması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
              -


Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt dışındaki ve yurt içindeki üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda ve çağrı merkezi aracılığıyla toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


Çerez ve Recaptcha Kullanımı


dijitalguvenlikplatformu.aksigorta.com.tr (“Web Sitemiz”) web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Web Sitemiz’de en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için aşağıda paylaştığımız çerezler kullanılmaktadır.


Recaptcha: Web Sitemiz’de herhangi bir bilgi girişinin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa otomatik makine işleme yoluyla mı belirlemek için Google Inc. (Google) tarafından sağlanan recaptcha aracı kullanılmaktadır. Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında ek bilgiler aşağıdaki sitede bulunabilir: https://policies.google.com/privacy

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirteceğiniz form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.