Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği Aksigorta Anonim Şirketi (“Aksigorta”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza Aksigorta tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin elektronik posta kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilecek veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kutlama, pazarlama, temenni, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Aksigorta tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.